Ads Top

Bura Wo Manegi Lyrics

Bura Wo Manegi

Iss Baat Se Na Darna Chahiye

Mera Hain Mashvara

Izhaare Dil Sab Karna Chahiye

Bura Wo Manegi

Iss Baat Se Na Darna Chahiye

Mera Hain Mashvara

Izhaare Dil Sab Karna Chahiye

Kisi Ladki Ko Agar Ho Chahte To Risk Lena Tum

Kisi Ladki Ko Agar Ho Chahte To Risk Lena Tum

Ke Usse Bhetkar I Love You Ek Din Bol Dena Tum

Ke Usse Bhetkar I Love You Ek Din Bol Dena Tum


Bura Wo Manegi

Iss Baat Se Na Darna Chahiye

Mera Hain Mashvara

Izhaare Dil Sab Karna Chahiye


Tujhe Woh Chaance Tab Dengi

Sahi Rishsponce Tab Dengi

Tujhe Romance Tab Degi Oho Ho..

Tujhe Woh Chaance Tab Dengi

Sahi Rishsponce Tab Dengi

Tujhe Romance Tab Degi Oho Ho..

Kisi Ladki Ko Agar Ho Chahte To Risk Lena Tum

Kisi Ladki Ko Agar Ho Chahte To Risk Lena Tum

Ke Usse Bhetkar I Love You Ek Din Bol Dena Tum

Ke Usse Bhetkar I Love You Ek Din Bol Dena Tum


Milenga Kuch Nahi Darke

Kabhi Ye Dekha Lo Karke

Milengi Ladikya Karke Oho Ho..

Milenga Kuch Nahi Darke

Kabhi Ye Dekha Lo Karke

Milengi Ladikya Karke Oho Ho..

Kisi Ladki Ko Agar Ho Chahte To Risk Lena Tum

Kisi Ladki Ko Agar Ho Chahte To Risk Lena Tum

Ke Usse Bhetkar I Love You Ek Din Bol Dena Tum

Ke Usse Bhetkar I Love You Ek Din Bol Dena Tum


Kar Ye Kaam Tu Jhaldi

Nahi Hain Ye Agar Bas Ki

Milengi Kyaa Koi Ladki Oho Ho..

Kar Ye Kaam Tu Jhaldi

Nahi Hain Ye Agar Bas Ki

Milengi Kyaa Koi Ladki Oho Ho..

Kisi Ladki Ko Agar Ho Chahte To Risk Lena Tum

Kisi Ladki Ko Agar Ho Chahte To Risk Lena Tum

Ke Usse Bhetkar I Love You Ek Din Bol Dena Tum

Ke Usse Bhetkar I Love You Ek Din Bol Dena Tum


Bura Wo Manegi

Iss Baat Se Na Darna Chahiye

Mera Hain Mashvara

Izhaare Dil Sab Karna Chahiye

Kisi Ladki Ko Agar Ho Chahte To Risk Lena Tum

Kisi Ladki Ko Agar Ho Chahte To Risk Lena Tum

Ke Usse Bhetkar I Love You Ek Din Bol Dena Tum

Ke Usse Bhetkar I Love You Ek Din Bol Dena Tum.

No comments:

Powered by Blogger.