Ads Top

Hum Resh Ko Lyrics

Hum Resh Ko Lyrics

Hum Resh Ko Apni Bhi Ghawara Nahi Karte

Hum Resh Ko Apni Bhi Ghawara Nahi Karte

Marte Hai Wali Unki Tamanna

Marte Hai Wali Unki Tamanna Nahi Karte

Hum Resh Ko Apni Bhi Ghawara Nahi Karte


Tadpan Daaun Gair Sahe Rakti Nihani

Tadpan Daaun Gair Sahe Rakti Nihani

Zaahir Ka Ye Parda Hain Ke Parda Nahi Karte

Marte Hai Wali Unki Tamanna

Marte Hai Wali Unki Tamanna Nahi Karte

Hum Resh Ko Apni Bhi Ghawara Nahi Karte


Ye Baise Na Umeedi Aye Arbaape Hawas Hain

Ye Baise Na Umeedi Aye Arbaape Hawas Hain

Ghalib Ko Bura Kehate Ho Achha Nahi Karte

Marte Hai Wali Unki Tamanna

Marte Hai Wali Unki Tamanna Nahi Karte

Hum Resh Ko Apni Bhi Ghawara Nahi Karte

Marte Hai Wali Unki Tamanna

Marte Hai Wali Unki Tamanna Nahi Karte

Hum Resh Ko Apni Bhi Ghawara Nahi Karte.


No comments:

Powered by Blogger.