Ads Top

Ittefaq Na Bhi Koi Cheez Nahi Lyrics

Ittefaq Na Bhi Koi Cheez Nahi Lyrics

Ho Shikar Kuch Hota Nahi Bas Yu Hi

Itefak Naam Ki Koi Chij Nahi

Jo Socha Hoga, Hoga Wahi,

Zindagi Hai Yahi

Hai Yahi Zindagi


Man Le Ye Jane Jaa,

Tu Mere Is Dil Ka Kaha

Jo Socha Hoga, Hoga Wahi,

Zindagi Hai Yahi

Hai Yahi Zindagi


Itefak Itefak Hai Nahi,

Itefak Kuch Bhi, Itefak, Itefak

Itefak Itefak Hai Nahi,

Itefak Kuch Bhi, Itefak, Itefak


Milta Hai Jo Bhi Likha Hota Hai

Hota Hai Jo Bhi Hona Ho Hota Hai

Jo Socha Hoga, Hoga Wahi,

Zindagi Hai Yahi

Hai Yahi Zindagi


Man Le Ye Jane Jaa,

Tu Mere Is Dil Ka Kaha

Jo Socha Hoga, Hoga Wahi,

Zindagi Hai Yahi

Hai Yahi Zindagi, Itefak. 


No comments:

Powered by Blogger.