Ads Top

Kisne Kisko Kya Kaha Lyrics

Kisne Kisko Kya Kaha Lyrics

Kisne Kisko Kya Kaha

Kisne Suna Kya Suna

Kisne Bola Kya Bola

Sabne Suna Kya Suna

Kisne Kisko Kya Kaha

Kisne Suna Kya Suna

Kisne Bola Kya Bola

Sabne Suna Kya Suna


Kisne Kisko Kya Kaha

Kisne Suna Kya Suna

Kisne Bola Kya Bola

Sabne Suna Kya Suna

Kisne Kisko Kya Kaha

Kisne Suna Kya Suna

Kisne Bola Kya Bola

Sabne Suna Kya Suna

Bolo Bolo Bolo Gossip

Garma Garam Gossip

Gossip

Garma Garam Gossip

Gossip Gossip Gossip

Gossip


Kyu Kab Kaise Kya Hua

Aise Wase Jaise Taise

Kisne Kiska Kya Liya

Kisne Kisko Kya Diya

Kyu Kab Kaise Kya Hua

Aise Waise Jaise Taise

Kisne Kiska Kya Liya

Kisne Kisko Kya Diya

Bolo Bolo Bolo Gossip

Garma Garam Gossip

Gossip.No comments:

Powered by Blogger.