Ads Top

Manglyam Edm Lyrics

Manglyam Edm Lyrics

Mangalyam Tanturanena Mam Jivan Hai Tunaa

Kanthe Bhadnami Shubhage Avam Jiv Shardaam Shatam

O Hamadam Suniyo Re, O Janiya Suniyo Re

O Janiya Shaam Ko Khidaki Se Chori Chori

Nange Paanv Chaand Aayega

O Suniyo Re, O Janiya Re

O Suniyo Re, O Janiya Re


Mangalyam Tanturanena Mam Jivan Hai Tunaa

Kanthe Bhadnami Shubhage Avam Jiv Shardaam Shatam

Mangalyam Tanturanena Mam Jivan Hai Tunaa

Kanthe Bhadnami Shubhage Avam Jiv Shardaam Shatam

Mangalyam Tanturanena Mam Jivan Hai Tunaa

Kanthe Bhadnami Shubhage Avam Jiv Shardaam Shatam

Mangalam.

No comments:

Powered by Blogger.