Ads Top

Nacho Ta Ta Thaiya Lyrics

Nacho Ta Ta Thaiya Lyrics

Nacho Ta Tha Thaiya

Ayi Ayi Ayi Ayya

Jhum Ke Jhumo Bhiya

Ayi Ayi Ayi Ayya

Are Apnu Sabke Mama

Dekho Ye Joda Jama

Ayi Ayi Ayi Ayya


Sar Pe Aayi Topi

Hath Mein Aaya Danda

Meri Badal Gayi Chal

Jhuth Ne Baazi Hari

Sach Ne Baazi Mari

Lallu Bana Phir Kotwal

Nacho Ta Tha Thaiya

Ayi Ayi Ayi Ayya

Jhum Ke Jhumo Bhiya

Ayi Ayi Ayi Ayya

Are Apnu Sabke Mama

Dekho Ye Joda Jama

Ayi Ayi Ayi Ayya


Jo Karega Ab Lut Pat

Wo Dhulega Dhobhi Ghat

Aaya Hai Mera Raaj Pat

Dekho Ye Mera Thath Pat

Chacha Ho Ya Chachi

Sala Ho Ya Sali

Rakhunga Sabka Khyal

Jhuth Ne Baazi Hari

Sach Ne Baazi Mari

Lallu Bana Phir Kotwal

Nacho Ta Tha Thaiya

Ayi Ayi Ayi Ayya

Jhum Ke Jhumo Bhiya

Ayi Ayi Ayi Ayya

Are Apnu Sabke Mama

Dekho Ye Joda Jama

Ayi Ayi Ayi Ayya.

No comments:

Powered by Blogger.