Ads Top

Phatela Jeb Lyrics

Phatela Jeb Lyrics

Phatela Jab Sil Jaayega

Jo Chaahega Mil Jaayega

Tere Bhi Din Aayenge Chote

Achcha Khaasa Hil Jaayega

Rukne Ka Nahi Thakne Ka Nahi

Life Mein Chalte Rehne Ka

Are Bheja Kyon Sarka Ne Ka

Sahi Bolta Sahi Bolta

Tension Kaayko Lene Ka

Phatela Jab Sil Jaayega

Jo Chaahega Mil Jaayega

Tere Bhi Din Aayenge Chote

Achcha Khaasa Hil Jaayega

Rukne Ka Nahi Thakne Ka Nahi

Life Mein Chalte Rehne Ka

Are Bheja Kyon Sarka Ne Ka

Sahi Bolta Sahi Bolta

Tension Kaayko Lene Ka


Kehne Ka Hai Chicken Curry

Usko Mangta Hai Pathi Hari

Jab Main Tere Dus Rupiya

Pile Cutting Khaale Bhajiya

Kehne Ka Hai Chicken Curry

Usko Mangta Hai Pathi Hari

Jab Main Tere Dus Rupiya

Pile Cutting Khaale Bhajiya

Kismat Pe Rone Ka Nahi

Calender Badalte Rehne Ka

Are Bheja Kyon Sarka Ne

Ka Sahi Bolta Sahi Bolta

Tension Kaayko Lene Ka


Aaj To Hai Andhera Kal Hoga Ujala

Are Apni Diwali Hogi

Kisi Aur Ka Hoga Diwala

Kal Dekh Le Ga Paisa

Ho Ga Goni Bahar Kar

Income Tax Officer

To Haath Dhoke Hi

Beeche Pad Jaye Ga

Phatela Jab Sil Jaayega

Jo Chaahega Mil Jaayega

Tere Bhi Din Aayenge Chote

Achcha Khaasa Hil Jaayega

Rukne Ka Nahi Thakne Ka Nahi

Life Mein Chalte Rehne Ka

Are Bheja Kyon Sarka Ne Ka

Sahi Bolta Sahi Bolta

Tension Kaayko Lene Ka


Phatela Jab Sil Jaayega

Jo Chaahega Mil Jaayega

Are Bhalta Hi Pakda Baap

Line Mein Aa Line Mein Aa

Tere Bhi Din Aayenge Chote

Achcha Khaasa Hil Jaayega

Rukne Ka Nahi Thakne Ka Nahi

Life Mein Chalte Rehne Ka

Life Mein Chalte Rehne Ka

Are Bheja Kyon Sarka Ne Ka

Sahi Bolta Sahi Bolta

Tension Kaayko Lene Ka

Sahi Bolta Sahi Bolta

Sahi Bolta Sahi Bolta

Sahi Bolta Sahi Bolta.

No comments:

Powered by Blogger.