Ads Top

Teray Dil Main Lyrics

Teray Dil Main Lyrics


Koi Annkon Se Kehde

Koi Lab Khol Ta Hai

Koi Jhoota Sara Sar

Koi Sach Bolta Hai Koi To


Kisi Ka Pher Utka Achanak Jhoom Ta Hai

Bande Ke Dil Main Kiya Hai

Yeh Allah Janta Hai


Teray Dil Main Kiya Hai

Meray Dil Main Kiya Hai

Teray Dil Main Kiya Hai

Meray Dil Main Kiya Hai


Bande Ke Dil Main Kiya Hai

Yeh Allah Janta Hai


Teray Dil Main Kiya Hai

Meray Dil Main Kiya Hai

Teray Dil Main Kiya Hai

Meray Dil Main Kiya Hai.

No comments:

Powered by Blogger.