Ads Top

Vrat Tumhara Jo Kare Lyrics

Vrat Tumhara Jo Kare Lyrics

Vrat Tumhara Jo Kare Solah Sukarwar

Ma Santoshi Karti Ho Tum Uska Beda Par

Vrat Tumhara Jo Kare Solah Sukarwar

Ma Santoshi Karti Ho Tum Uska Beda Par

Vrat Tumhara Jo Kare Vrat

Tumhara Jo Kare Solah Sukarwar

Ma Santoshi Karti Ho Tum

Uska Beda Par Maiya Uska Beda Par

Vrat Tumhara Jo Kare Solah Sukarwar

Ma Santoshi Karti Ho Tum Uska Beda Par

Vrat Tumhara Jo Kare Solah Sukarwar

Ma Santoshi Karti Ho Tum Uska Beda Par

Jai Ma Jai Ma Jai Ma Jai Ma

Jai Ma Jai Ma Jai Ma Jai Ma


Maive Paide Ke Ye Chadave

Tumko Na Lalchaye

Bas Gud Aur Chane Hi Mata

Man Ko Tumhare Bhaye

Ho Maiya Man Ko Tumhare Bhaye

Maive Paide Ke Ye Chadave

Tumko Na Lalchaye

Bas Gud Aur Chane Hi Mata

Man Ko Tumhare Bhaye

Ho Maiya Man Ko Tumhare Bhaye

Itne Me Hi Bhar Deti Ho

Ha Itne Me Hi Bhar Deti Ho

Sabke Tum Bhandar

Ma Santoshi Karti Ho Tum

Uska Beda Par Maiya Uska Beda Par

Vrat Tumhara Jo Kare Solah Sukarwar

Ma Santoshi Karti Ho Tum Uska Beda Par

Vrat Tumhara Jo Kare Solah Sukarwar

Ma Santoshi Karti Ho Tum Uska Beda Par


Tumko Koi Kya Dega Ma

Tum Ho Dene Wali

Raja Dhani Kuber Tumhare

Dar Pe Sabhi Sawali

O Maiya Dar Pe Sabhi Sawali

Tumko Koi Kya Dega Ma

Tum Ho Dene Wali

Raja Dhani Kuber Tumhare

Dar Pe Sabhi Sawali

O Maiya Dar Pe Sabhi Sawali

Jag Ki Sirjhan Har Tumhi Ho


Jag Ki Sirjhan Har Tumhi

Ho Tu Ho Palan Har

Ma Santoshi Karti Ho

Tum Uska Beda Par

Ho Maiya Uska Beda Par

Vrat Tumhara Jo Kare Solah Sukarwar

Ma Santoshi Karti Ho Tum Uska Beda Par

Vrat Tumhara Jo Kare Solah Sukarwar

Ma Santoshi Karti Ho Tum Uska Beda Par

Jai Ma Jai Ma Jai Ma Jai Ma

Jai Ma Jai Ma Jai Ma Jai Ma


Vrat Tumhara Man Ko

Sachi Shakti Deta Mata

Ye Vrat Karke Har Ek Parani

Darash Tumhare Pata

O Maiya Darash Tumhare Pata

Vrat Tumhara Man Ko

Sachi Shakti Deta Mata

Ye Vrat Karke Har Ek Parani

Darash Tumhare Pata

O Maiya Darash Tumhare Pata

Vrat Tumhara Banta Maiya


Ha Vrat Tumhara Banta

Sache Jivan Ka Aadhar

Ma Santoshi Karti Ho Tum

Uska Beda Par Maiya Uska Beda Par

Vrat Tumhara Jo Kare Solah Sukarwar

Ma Santoshi Karti Ho Tum Uska Beda Par

Vrat Tumhara Jo Kare Solah Sukarwar

Ma Santoshi Karti Ho Tum Uska Beda Par


Yug Yug Ki Sachai Hai

Jo Jane Ye Jag Sara

Vrat Tumhara Andhiyare

Me Le Aata Ujiyara

O Maiya Le Aata Ujiyara

Yug Yug Ki Sachai Hai

Jo Jane Ye Jag Sara

Vrat Tumhara Andhiyare

Me Le Aata Ujiyara

O Maiya Le Aata Ujiyara

Karte Hai Parnam Mata


Karte Hai Parnam Mata Tumko Barambar

Ma Santoshi Karti Ho Tum Uska Beda Par

Ho Maiya Uska Beda Par

Vrat Tumhara Jo Kare Solah Sukarwar

Ma Santoshi Karti Ho Tum Uska Beda Par

Vrat Tumhara Jo Kare Solah Sukarwar

Ma Santoshi Karti Ho Tum Uska Beda Par

Vrat Tumhara Jo Kare Solah Sukarwar

Ma Santoshi Karti Ho Tum Uska Beda Par

Vrat Tumhara Jo Kare Solah Sukarwar

Ma Santoshi Karti Ho Tum Uska Beda Par.


No comments:

Powered by Blogger.