Ads Top

Dil Jhanjhanale Lyrics

Dil Jhanjhanale Lyrics

Dil Jhanjhanale Janey Jana Har

Pal Hai Ek Chhal Hai Yeh Zamana

Hai Yeh Do Gadi Kaa Afsana Phir

Kal Ki Soche Kyon Khamauka Ho Ho

Dil Jhanjhanale Janey Jana Har

Pal Hai Ek Chhal Hai Yeh Zamana


Dil Jhanjhanale Janey Jana Har

Pal Hai Ek Chhal Hai Yeh Zamana

To Kyon Dey Dilli Ko Dohrana

Sapno Pe Khushbu Key Muskurana

Dil Jhanjhanale Janey Jana Har

Pal Hai Ek Chhal Hai Yeh Zamana

Maut Ka Ek Din Muhiyan Hai

Nind Kyon Rat Bhar Nahi Aati

Maut Kaa Ek Din Muhiyan Hai

Nind Kyon Rat Bhar Nahi Aati


Dil Jhanjhanale Jane Har Pal

Hai Ek Chhal Hai Yeh Zamana

Iss Dil Ki Lagi Ko Naa Bujhana

Warna Hai Andhera Jagjana

Dil Jhanjhanale Janey Jana Har

Pal Hai Ek Chhal Hai Yeh Zaman

Har Pal Hai Ek Chhal Hai Yeh Zamana.

Maut Kaa Ek Din Mauhiya Hai

Nind Kyun Rat Bhar Nahi Aati

Maut Kaa Ek Din Mauhiya

Nind Kyun Rat Bhar Nahi Aati


Dil Jhanjhanale Janey Janahar

Pal Hai Ek Chhal Hai Yeh Zamana

Hai Yeh Do Gadi Kaa Afsana Phir

Kal Ki Soche Kyon Khamauka

Hai Yeh Do Gadi Kaa Afsana Phir

Kal Ki Soche Kyon Khamauka Ho Ho

Dil Jhanjhanale Janey Jana Har

Pal Hai Ek Chhal Hai Yeh Zamana

Hai Yeh Do Gadi Kaa Afsana Phir

Kal Ki Soche Kyon Khamauka Ho Ho

Dil Jhanjhanale Janey Jana Har

Pal Hai Ek Chhal Hai Yeh Zamana


Dil Jhanjhanale Janey Jana Har

Pal Hai Ek Chhal Hai Yeh Zamana

To Kyon Dey Dilli Ko Dohrana

Sapno Pe Khushbu Key Muskurana

Dil Jhanjhanale Janey Jana Har

Pal Hai Ek Chhal Hai Yeh Zamana

Maut Ka Ek Din Muhiyan Hai

Nind Kyon Rat Bhar Nahi Aati

Maut Kaa Ek Din Muhiyan Hai

Nind Kyon Rat Bhar Nahi Aati


Dil Jhanjhanale Jane Har Pal

Hai Ek Chhal Hai Yeh Zamana

Iss Dil Ki Lagi Ko Naa Bujhana

Warna Hai Andhera Jagjana

Dil Jhanjhanale Janey Jana Har

Pal Hai Ek Chhal Hai Yeh Zamana

Har Pal Hai Ek Chhal Hai Yeh Zamana.

Maut Kaa Ek Din Mauhiya Hai

Nind Kyun Rat Bhar Nahi Aati

Maut Kaa Ek Din Mauhiya Hai

Nind Kyun Rat Bhar Nahi Aati.

No comments:

Powered by Blogger.