Ads Top

Delhi 6 (Title) Lyrics

Delhi 6 (Title) Lyrics


Yeh Dilli Hai Mere Yaar

Bas Ishq Mohabbat Pyaar

Basti Hai Mastano Ki Dilli Dilli

Gali Hai Deewano Ki Dilli 6


Basti Hai Mastano Ki Dilli Dilli

Gali Hai Deewano Ki Dilli 6


Bada Kas Ke Gale Lagata Hai

Dhadkan Ki Dhoom Sunata Hai

Iske Baye Taraf Bhi Dil Hai

Iske Daye Taraf Bhi Dil Hai

Yeh Sehar Nahi Mehfil Hai


Yeh Sehar Nahi Mehfil Hai

Yeh Dilli Hai Mere Yaar

Bas Ishq Mohabbat Pyaar


Delhi 6 Delhi

Delhi 6 Delhi


Kabhi Pyaar Mein Gali Bhi Deta

Kabhi Gali Mein Pyaar Bhi Hota Hai Apni


Kabhi Pyaar Mein Gali Bhi Deta

Kabhi Gali Mein Pyaar Bhi Hota Hai Apni

Ankhon Ki Tara Bhi Yahan

Pyaar Mein Bilkul Khota Hai


Basti Hai Mastano Ki Dilli Dilli

Gali Hai Deewano Ki Dilli 6


Yeh Delhi Hai

Yeh Delhi Hai

Yeh Delhi Hai Mere Yaar

Yeh Delhi Hai

Yeh Delhi Hai

Yeh Delhi Hai Mere Yaar

Yeh Dilli Hai Mere Yaar

Bas Ishq Mohabbat Pyaar


Delhi 6 Delhi

Yeh Dilli Hai Mere Yaar

Bas Ishq Mohabbat Pyaar


Delhi 6 Delhi

Basti Hai Mastano Ki Dilli Dilli

Gali Hai Deewano Ki Dilli 6


Basti Hai Mastano Ki Dilli Dilli

Gali Hai Deewano Ki Dilli 6

Yeh Delhi Hai Mere Yaar

Bas Ishq Mohabbat Pyaar

Yeh Delhi Hai Mere Yaar

Bas Ishq Mohabbat Pyaar.

No comments:

Powered by Blogger.