Ads Top

Ankh Jab Tuj Pe Jammi Lyrics

Ankh Jab Tuj Pe Jammi Lyrics

Ankh Jab Tuj Pe Jammi Rehti Hai

Ankh Jab Tuj Pe Jammi Rehti Hai

Waqt Ki Nabz Thami Rehti Hai

Ankh Jab Tuj Pe Jammi Rehti Hai

Waqt Ki Nabz Thami Rehti Hai

Ankh Jab Tuj Pe Jammi Rehti Hai

Ankh Jab Tuj Pe Jammi Rehti Hai


Yun Toh Har Cheez Muyasar Hai Mujhe

Yun Toh Har Cheez Muyasar Hai Mujhe

Yun Toh Har Cheez Muyasar Hai Mujhe

Ek Faqat Teri Kamee Rehti Hain

Ek Faqat Teri Kamee Rehti Hain

Waqt Ki Nabz Thami Rehti Hai

Ankh Jab Tuj Pe Jammi Rehti Hai

Ankh Jab Tuj Pe Jammi Rehti Hai


Chehra Jab Khushk Hai Sehra Ki Tarha

Chehra Jab Khushk Hai Sehra Ki Tarha

Chehra Jab Khushk Hai Sehra Ki Tarha

Kyun Phir Aankhon Mein Namee Rehti Hain

Kyun Phir Aankhon Mein Namee Rehti Hain

Waqt Ki Nabz Thami Rehti Hai

Ankh Jab Tuj Pe Jammi Rehti Hai

Ankh Jab Tuj Pe Jammi Rehti Hai


Dhundhti Kis Ko Hai Nazre Nusrat

Dhundhti Kis Ko Hai Nazre Nusrat

Dhundhti Kis Ko Hai Nazre Nusrat

Kuch Toh Hai Jiski Kamee Rehti Hain

Kuch Toh Hai Jiski Kamee Rehti Hain

Waqt Ki Nabz Thami Rehti Hai

Ankh Jab Tuj Pe Jammi Rehti Hai

Ankh Jab Tuj Pe Jammi Rehti Hai.


No comments:

Powered by Blogger.