Ads Top

Dabba Lyrics

Ae Dabba, Ae Dabba,

Ae Dabba

Ban Raha Hai Dabba,

Mehak Chekta Dabba

Chamak Dehkta Dabba,

Sirf Daal, Chawal, Sabzi Ka Nahi

Paneer, Mushroom, Ghobi Ka Nahi


Are Methi, Matar, Malaayi Ka Nahi

Balki Itni Saari Mamta,

Or Dher Saare Pyaar Se Bhara

Hey Dabba, Ae Dabba,

Ae Dabba, Ban Raha Hai Dabba

Mehak Chekta Dabba

Chamak Dehkta Dabba,

Sirf Daal, Chawal,

Sabzi Ka Nahi..He He He

Paneer, Mushroom,

Ghobi Ka Nahi, He He He

Are Methi, Matar,

Malaayi Ka Nahi, He He He

Balki Itni Saari Mamta,

Or Dher Saare Pyaar Se Bhara

Heyyyy Heyyyy Heyyyyy

Hmmmm Dekho Kareeb Se

Dekho Kareeb Se

Lazaat Bhara Pitaara,

Dhap Dhapate Haath Ka

Kamal Pyara Pyara

Mamta Or Pyaar Hi Ka

Jaadu Hai Yeh Saara

Sirf Daal, Chawal,

Sabzi Ka Nahi

Paneer, Mushroom,

Ghobi Ka Nahi


Are Methi, Matar, Malaayi Ka Nahi

Balki Itni Saari Mamta,

Or Dher Saare Pyaar Se Bhara

Hey…Dabba, Ae Dabba,

Ae Dabba, Ban Raha Hai Dabba

Mehak Chekta Dabba,

Chamak Dehkta Dabba

Ho…Ab Intezaar Recess Ka Hai,

O Ab Intezaar Recess Ka Hai

Or Dabekar Mr Ka, Baaki

Desh Ki Saari Necess Ka Hai

Ab Intezaar Recess Ka Hai,

Mumio Ke Dil Dibbo Mein Hai

Mumio Ke Dil Dibbo Mein Hai,

Bache Besabar, Khade Bekhabar

Are Kab Bajegi Bell,

Or Kab Khulega Ae Ae Dabba.

No comments:

Powered by Blogger.