Ads Top

Ganpati Varyatra Lyrics

Prathamam Vakratundamcha

Ek Dantam Ditiya Kam

Tritiya Krishan Pingaksham

Gajovakram Caturthkam

Prathamam Vakratundamcha

Ek Dantam Ditiya Kam

Tritiya Krishan Pingaksham

Gajovakram Caturthkam


Ganpati Bapa Moriya


Chhabi Avarneet Sidhhi Budhhi Ki

Hey Chhabi Avarnit Sidhhi Budhhi Ki

Ganpati Byahan Aaye Hain

Mangal Gaan Kare Sab Deviyan

Dev Pushp Barsaave Hain

Dev Pushp Barsaave Hain

Moriya Re Bapa Moriya

Moriya Re Bapa Moriya

Moriya Re Bapa Moriya

Moriya Re Bapa Moriya


Hey Maathe Mor Saja Ganpati Ke

Adbhut Paavan Yog Bana

Adbhut Paavan Yog Bana

Baad Yugo Ke Devloak Mein

Aisa Subh Sanjog Bana

Aisa Subh Saiyog Bana

Samdhi Samdhan Parvati Shiv

Samdhi Samdhan Parvati Shiv

Mand Mand Mushkaaye Hain

Mangal Gaan Kare Sab Deviyan

Dev Pushp Barsaave Hain

Dev Pushp Barsaave Hain

Moriya Re Bapa Moriya

Moriya Re Bapa Moriya

Moriya Re Bapa Moriya

Moriya Re Bapa Moriya


Lambodharam Panchmamcha

Shastam Vikatamev Cha

Saptamam Vighannaajam Cha

Dhrumvarn Kathastachamam

Moriya Re Bapa Moriya

Moriya Re Bapa Moriya

Moriya Re Bapa Moriya

Moriya Re Bapa Moriya

Moriya Re Bapa Moriya

Moriya Re Bapa Moriya.

No comments:

Powered by Blogger.