Ads Top

Gham Ki Rut Lekar Aayi Lyrics

Gham Ki Rut Lekar Aayi Lyrics

Gham Ki Rut Lekar Aayi

Gham Ki Rut Lekar Aayi

Tanhayee Si Tanhayee

Gham Ki Rut Lekar Aayi

Tanhayee Si Tanhayee


Ek Tammana Ki Thi Kabhi

Ek Tammana Ki Thi Kabhi

Ek Tammana Ki Thi Kabhi

Sari Umr Saza Paayi

Sari Umr Saza Paayi

Gham Ki Rut Lekar Aayi

Tanhayee Si Tanhayee


Aaj Bhi Woh Maayuus Nahin

Aaj Bhi Woh Maayuus Nahin

Aaj Bhi Woh Maayuus Nahin

Dil Kaisa Hai Saudaayi

Dil Kaisa Hai Saudaayi

Gham Ki Rut Lekar Aayi

Tanhayee Si Tanhayee


Jaane Barsegi Ki Nahin

Jaane Barsegi Ki Nahin

Jaane Barsegi Ki Nahin

Ek Ghata To Hai Chhaayi

Ek Ghata To Hai Chhaayi

Gham Ki Rut Lekar Aayi

Tanhayee Si Tanhayee


Gham Ki Rut Lekar Aayi

Gham Ki Rut Lekar Aayi

Tanhayee Si Tanhayee

Tanhayee Si Tanhayee

Gham Ki Rut Lekar Aayi

Tanhayee Si Tanhayee.

No comments:

Powered by Blogger.