Ads Top

Ishq Hai Aisi Pyari Lyrics

Ishq Hai Aisi Pyari Lyrics

Ishq Hai Aisi Pyari Ghazal

Jo De Saari Duniya Badal

Ishq Jo De Naye Par Aaye

Tohfe Mein De Taaj Mahal

Tohfe Mein De Taaj Mahal

Dharti Pe Ye Jannat Hai

Ishq Dilo Ki Taaqat Hai

Ishq Khuda Ki Rehmat Hai

Ishq Khuda Ki Ibadat Hai


Ishq Hai Aisi Pyari Ghazal

Jo De Saari Duniya Badal

Ishq Jo De Naye Par Aaye

Tohfe Mein De Taaj Mahal

Dharti Pe Ye Jannat Hai

Ishq Dilo Ki Taaqat Hai

Ishq Khuda Ki Rehmat Hai

Ishq Khuda Ki Ibadat Hai

Ishq Khuda Ki Rehmat Hai

Ishq Khuda Ki Ibadat Hai


Ishq Hai Aisi Pyari Ghazal

Jo De Saari Duniya Badal

Ishq Jo De Naye Par Aaye

Tohfe Mein De Taaj Mahal

Dharti Pe Ye Jannat Hai

Ishq Dilo Ki Taaqat Hai

Ishq Khuda Ki Rehmat Hai

Ishq Khuda Ki Ibadat Hai

Ishq Khuda Ki Rehmat Hai

Ishq Khuda Ki Ibadat Hai.

No comments:

Powered by Blogger.