Ads Top

Jaiya Ho Jaiya Ho Lyrics

Shri Raam Jai Raam

Shri Raam, Jai Jai Ram

Shri Raam Jai Jai Raam

Ramachand Ki Jaiya Ho,

Haiya Ho, Haiya Ho

Dam Laga Ke Haiya Ho,

Haiya Ho, Haiya Ho

Are Bhai Ramachand Ki Jaiya Ho,

Haiya Ho, Haiya Ho

Are Dam Laga Ke Haiya Ho

Haiya Ho, Haiya Ho

Haiya Ho, Haiya Ho, Haiya Ho


Nal Or Neel Hamare

Shilpi Hai Sukhen Vigyani

Hanuman Ke Aage Bharte

Bade Bade Hai Paani

Nal Or Neel Hamare

Shilpi Hai Sukhen Vigyani

Hanuman Ke Aage Bharte

Bade Bade Hai Paani

Are Angad Bade Ladiya Ho,

Chhut Ke Ban Gaye Bhaiya Ho

Haiya Ho, Haiya Ho

Haiya Ho, Haiya Ho, Haiya Ho


Ho Raja Hai Sugriv Reechh

Pati Jamvant Balshali

Tarak Aur Keshari Ne

Bhi Apni Gada Uchhali

Raja Hai Sugriv Reechh

Pati Jamvant Balshali

Tarak Aur Keshari Ne

Bhi Apni Gada Uchhali

Sab Hai Yuddh Karaiya

Ho Haiya Ho Haiya Ho

Are Chhut Ke Ban Gaye Bhaya Ho

Haiya Ho, Haiya Ho

Haiya Ho, Haiya Ho, Haiya Ho


Rama Dal Ki Saans Hai

Jab Tak Jeet Hai Apna Naara

Hamse Ladkar Kaun Bacha Hai,

Saagar Tak Hai Haara

Haiya Ho, Haiya Ho

Haiya Ho, Haiya Ho, Haiya

Rama Dal Ki Saans Hai

Jab Tak Jeet Hai Apna Naara

Hamse Ladkar Kaun Bacha Hai,

Saagar Tak Hai Haara

Apna Ram Rakhaiya

Ho Haiya Ho Haiya Ho

Chhutke Pad Ke Bhaiya Ho

Haiya Ho Haiya Ho

Are Bhai Rama Dal Ki Jaiya Ho

Haiya Ho Haiya Ho

Dam Laga Ke Haiya Ho,

Haiya Ho, Haiya Ho

Haiya Ho, Haiya Ho,

Haiya Ho, Haiya Ho

Haiya Ho, Haiya Ho

Haiya Ho, Haiya Ho

Haiya Ho, Haiya Ho, Haiya Ho.


No comments:

Powered by Blogger.