Ads Top

Kahan Sang Lyrics

Kahan Sang Khelu

Holi Aaj Brajapur

Keu Gela Chhore

Hume Mohana Nithur

Birasa Brindavana

Nirasa Upavana

Jate Ko Brajer

Bala Bedana Nidhur

Kahan Sang Khelu

Holi Aaj Brajapur


Titiya Nayana Neere

Roye Baala Heer

Phir Kiyu Kanha Itna Nithur

Titiya Nayana Neere

Roye Baala Heer

Phir Kiyu Kanha Itna Nithur

Kahan Sang Khelu

Holi Aaj Brajapur


Abeer Gulaal Jaata Padi

Raha Achhu Haath

Kaise Bhejaba

Tohe Raaj Darbaar

Shetha Shat Dhau Kanha

Phir Ka Na Pehchaanun

Doodhero Kalas

Bhari Bhaag Upahaar

Kahan Sang Khelu

Holi Aaj Brajapur

Keu Gela Chhore

Humen Mohan Nithur

Kahan Sang Khelu

Holi Aaj Brajapur.

No comments:

Powered by Blogger.