Ads Top

Khaatir Se Ya Lehaaz Se Lyrics

Khaatir Se Ya Lehaaz Se Lyrics

Khatir Se Ya Lihaz Se Main Man To Gaya

Khatir Se Ya Lihaz Se Main Man To Gaya

Khatir Se Ya Lihaz Se Main Man To Gaya

Khatir Se Ya Lihaz Se Main Man To Gaya

Jhuthi Qasam Se Ap Ka Iman To Gaya

Jhuthi Qasam Se Ap Ka Iman To Gaya

Khatir Se Ya Lihaz Se Main Man To Gaya


Dil Le K Muft Kahte Hain Kuch Kam Ka Nahin

Dil Le K Muft Kahte Hain Kuch Kam Ka Nahin

Ulti Shikayaten Rahi Ehsan Togaya

Ulti Shikayaten Rahi Ehsan Togaya

Jhuthi Qasam Se Ap Ka Iman To Gaya

Khatir Se Ya Lihaz Se Main Man To Gaya


Dekha Hai Butkade Main Jo Ai Sheikh Kuch Na Puchh

Dekha Hai Butkade Main Jo Ai Sheikh Kuch Na Puchh

Iman Ki To Ye Hai K Iman To Gaya

Iman Ki To Ye Hai K Iman To Gaya

Jhuthi Qasam Se Ap Ka Iman To Gaya

Khatir Se Ya Lihaz Se Main Man To Gaya


Hosh O Havas O Tab O Tawan Daab Ja Chuke

Hosh O Havas O Tab O Tawan Daab Ja Chuke

Ab Ham Bhi Jane Vale Hain Saaman To Gaya

Ab Ham Bhi Jane Vale Hain Saaman To Gaya

Jhuthi Qasam Se Ap Ka Iman To Gaya

Khatir Se Ya Lihaz Se Main Man To Gaya.

No comments:

Powered by Blogger.