Ads Top

Mrs. Kaushik Ki Paanch Bahuein (Title) Lyrics

Mrs. Kaushik Ki Paanch Bahuein (Title) Lyrics

Ho Ho Ho Ho…

Ek Saral Hai Duji Chanchal Tisari Baheta Jal

Chauthi Jaise Aag Bhabhukti Pal Me Khae Bal

Ek Saral Hai Duji Chanchal Tisari Baheta Jal

Chauthi Jaise Aag Bhabhukti Pal Me Khae Bal

Paanchvi Aane Vaali Ha In Sab Se Juda

Sab Se Anokhi Si Uski Har Ada

Mrs Kaushik Ki Paanch Bahuein

Mrs Kaushik Ki Paanch Bahuein

Mrs Kaushik Ki Paanch Bahuein

Mrs Kaushik Ki Paanch Bahuein


Ek Saral Hai Duji Chanchal Tisari Baheta Jal

Chauthi Jaise Aag Bhabhukti Pal Me Khae Bal

Paanchvi Dekho Aagi Hai In Sab Se Juda

Sab Se Alag Anokhi Si Uski Har Ada

Mrs Kaushik Ki Paanch Bahuein

Mrs Kaushik Ki Paanch Bahuein

Mrs Kaushik Ki Paanch Bahuein

Mrs Kaushik Ki Paanch Bahuein

Mrs Kaushik Ki Paanch Bahuein.


No comments:

Powered by Blogger.