Ads Top

Naiharwa Lyrics

Naiharwa Humkaa Ne Bhave

Humkaaaaaa Ne Bhave

Naiharwa Aaaaaaaa

Naiharwa Naiharwa Aaaa


Naiharwa Humkaa Ne Bhave

Humkaaaaaa Ne Bhave

Naiharwa Aaaaaaaa

Naiharwa Naiharwa Aaaa


Sai Ki Nagariiiiii

Sai Ki Nagare Param Athi Sundara

Athi Sundara

Jaha Koi Aawe Na Jaawie


Heyyyehiyey

Jaha Koi Aawe Na Jaawie


Chand Suraj Jaha

Chand Suraj Jaha

Pavan Na Paani

Pavan Na Paani

Ko Sandesh Pahuchawie

Heyyyehiyey

Ko Sandesh Pahuchawie


Dard Yeha

Dard Yeha

Dard Yeha

Sai Kooo Sunave

Naiharwa Aaaaaaaa

Naiharwa Naiharwa Aaa


Bin Satha Guru Apno Nahi Koi

Apno Nahi Koi

Ko Yeh Raah Batawie

Heyyyehiyey

Ko Yeh Raah Batawie

Kahat Kabir

Suno Bhaii Sadho

Suno Bhaii Sadho

Sapne Me Pritam Aawaai

Heyyyehiyey

Sapne Me Pritam Aawaai

Sapana Yaha Diya Hi Bhujava

Naiharwa Aaaaaaaa

Naiharwa Naiharwa Aaa.

No comments:

Powered by Blogger.