Ads Top

Sarvopari Premi Shiv Shanker Lyrics

Sarvopari Premi Shiv Shanker Lyrics

Sarvopari Premi Shiv Shanker

Sarvottam Priye Parvati

Sarva Shrestha Pati Parmeshvar Shiv

Sada Suhagan Parvati


Adbhut Prem Ki Adbhut Mahimaa

Shabdo Main Naa Varnit Ho

Teenolok Main Chaaro Dhaam Main

Pujit Hai Shiv Parvati

Sarva Shrestha Pati Parmeshvar Shiv

Sada Suhagan Parvati


Phulkit Man Hai Harshit Jeevan

Nayan Chhabi Hai Nayan Hi Darpan

Aise Hi Ho Premi Prithvi Par

Jaise Hai Shiv Parvati


Sarvo Pari Prami Shiv Shanker

Sarvottam Priye Parvati

Sarva Shrestha Pati Parmeshvar Shiv

Sada Suhagan Parvati.

No comments:

Powered by Blogger.