Ads Top

Shab Ko Roz Jaga Deta Hai Lyrics

Shab Ko Roz Jaga Deta Hai Lyrics

Shab Ko Roz Jaga Deta Hai

Shab Ko Roz Jaga Deta Hai

Kesi Khawaab Saza Deta Hai

Mujhe Band Kamre Mein Rakh

Mujhe Band Kamre Mein Rakh

Kiyun Tu Pankh Laga Deta Hai

Kiyun Tu Pankh Laga Deta Hai

Kiyun Tu Pankh Laga Deta Hai

Shab Ko Roz Jaga Deta Hai

Kesi Khawaab Saza Deta Hai


Rooh Mein Jab Main Dhalna Chaahun

Rooh Mein Jab Main Dhalna Chaahun

Rooh Mein Jab Main Dhalna Chaahun

Tu Ek Jism Bana Deta Hai

Tu Ek Jism Bana Deta Hai


Shab Ko Roz Jaga Deta Hai

Kesi Khawaab Saza Deta Hai

Shab Ko Roz Jaga Deta Hai

Kesi Khawaab Saza Deta Hai


Shab Ko Roz Jaga Deta Hai

Kesi Khawaab Saza Deta Hai

Shab Ko Roz Jaga Deta Hai

Kesi Khawaab Saza Deta Hai

Shab Ko Roz Jaga Deta Hai


Jab Bhi Poochun Main Haal Uska

Jab Bhi Poochun Main Haal Uska

Jab Bhi Poochun Main Haal Uska

Jab Bhi Poochun Main Haal Uska

Meri Hi Ghazal Suna Deta Hai

Meri Hi Ghazal Suna Deta Hai

Shab Ko Roz Jaga Deta Hai.

No comments:

Powered by Blogger.