Ads Top

Tum Shivansh Tum Gauri Nandan Lyrics

Tum Shivansh Tum Gauri Nandan Lyrics

Tribhuvan Soe

Trilok Chahe

Nindra Ki God Samajae

Taru Pall Megh Vriks Van

Sab Ko Nindra Aajae

Anadi Kaal Tum

Rahena Chetan

Tum Shivansh

Tum Gauri Nandan

Tum Shivansh

Tum Gauri Nandan


Sristi Se Tumko Trisna

Adharm

Prati Din Prati Pal

Harne Hai

Jo Satkarmi Aur Hai Sajjan

Unke Hi Hit Karne Hai

Unke Hi Hit Karne Hai

Tum Satya Dharm Ke Ho Darpan

Tum Shivansh

Tum Gauri Nandan

Tum Shivansh

Tum Gauri Nandan


Tum Jaage To

Panch Tatva Risi

Dev Bhakt Sab Jaagenge

Bramha Visnu Shiv

Lok Dev Aur

Indra Lok Sab Jaagange

Indra Lok Sab Jaagange

Sab Ka Tumko

Sat Abhinandan

Tum Shivansh

Tum Gauri Nandan

Tum Shivansh

Tum Gauri Nandan.

No comments:

Powered by Blogger.