Ads Top

Zaban Hilao To Lyrics

Zaban Hilao To Lyrics

Zaban Hilao To Ho

Jaye Faisla Dil Ka

Zaban Hilao To Ho

Jaye Faisla Dil Ka

Ab Aachu Ka Hai Labo

Par Muamla Dil Ka

Ab Aachu Ka Hai Labo

Par Muamla Dil Ka

Zaban Hilao To Ho

Jaye Faisla Dil Ka


Kusur Teri Nigaha Ka

Hai Kya Khata Uski

Kusur Teri Nigaha Ka

Hai Kya Khata Uski

Kusur Teri Nigaha Ka

Hai Kya Khata Uski

Lagavato Ne Badhaya

Hai Hausla Dil Ka

Lagavato Ne Badhaya

Hai Hausla Dil Ka

Ab Aachu Ka Hai Labo

Par Muamla Dil Ka

Zaban Hilao To Ho

Jaye Faisla Dil Ka


Nigaahe Mast Ko Tum

Hoshiyaar Kar Dena

Nigaahe Mast Ko Tum

Hoshiyaar Kar Dena

Nigaahe Mast Ko

Tum Hoshiyaar Kar Dena

Ye Koi Khel Nahi Hai

Muqabla Dil Ka

Ye Koi Khel Nahi Hai

Muqabla Dil Ka

Ab Aachu Ka Hai Labo

Par Muamla Dil Ka

Zaban Hilao To Ho

Jaye Faisla Dil Ka


Kuch Our Bhi Tujhe Ae

Daag Baat Aati Hai

Kuch Our Bhi Tujhe Ae

Daag Baat Aati Hai

Kuch Our Bhi Tujhe Ae

Daag Baat Aati Hai

Wahi Budo Ki Shikayat

Wahi Gilla Dil Ka

Wahi Budo Ki Shikayat

Wahi Gilla Dil Ka

Ab Aachu Ka Hai Labo

Par Muamla Dil Ka

Zaban Hilao To Ho

Jaye Faisla Dil Ka

Zaban Hilao To Ho

Jaye Faisla Dil Ka

Zaban Hilao To Ho

Jaye Faisla Dil Ka.

No comments:

Powered by Blogger.