Ads Top

De Rahe Devta Vardaan Lyrics

Unko Hi Jo Khane Aaya

Ravi Ko Balak Maruti Bhaya

Apne Tej Ka Sua Ma Bhag

Saath Diya Vigyan Virat

De Rahe Devta Vardaan

Kara Rahe Amrit Ka Paan


Jeeye Maruti Jeeye Ram Dut

Jeeye Aanjney Jeeye Kesri Putra

Jeeye Shambhuansh

Jeeye Pavan Dulare

Jeeye Jeeye Shri Ram Ke Pyare


Varun Dev Var Dete Aakar

Bane Surakshit Sarita Sagar

Nahi Hoga Is Se Apradh Nahi

Garshega Varun Ka Paash

Kara Rahe Amrit Ka Paan


Jeeye Maruti Jeeye Ram Dut

Jeeye Aanjney Jeeye Kesri Putra

Jeeye Shambhuansh

Jeeye Pavan Dulare

Jeeye Jeeye Shri Ram Ke Pyare


Jal Aakash Aur Dhara Par

Agani De Rahe Raksah Var

Agni Mein Hoti Sabki Shudhi

Pare Rahegi Dosh Ashudhi

De Rahe Devta Vardaan

Kara Rahe Amrit Ka Paan


Jeeye Maruti Jeeye Ram Dut

Jeeye Aanjney Jeeye Kesri Putra

Jeeye Shambhuansh

Jeeye Pavan Dulare

Jeeye Jeeye Shri Ram Ke Pyare


Sury Ko Jisne Liya Bhaksh

Kaal Dand Se Rahe Avakh

Rahe Nirogi Sada Sharir

Mrityu Se Chhute Mahaveer

De Rahe Devta Vardaan

Kara Rahe Amrit Ka Paan


Jeeye Maruti Jeeye Ram Dut

Jeeye Aanjney Jeeye Kesri Putra

Jeeye Shambhuansh

Jeeye Pavan Dulare

Jeeye Jeeye Shri Ram Ke Pyare


Vishva Karma Rache Divya Shastra

Nahi Mare Wo Koi Astra

Paap Ka Ant Punya Ki Neev

Yah Maruti Rahe Cheeranjiv

De Rahe Devta Vardaan

Kara Rahe Amrit Ka Paan


Jeeye Maruti Jeeye Ram Dut

Jeeye Aanjney Jeeye Kesri Putra

Jeeye Shambhuansh

Jeeye Pavan Dulare

Jeeye Jeeye Shri Ram Ke Pyare


Bal Samay Rabi Bhaksha Liyo

Taba Teenahu Loka Bhayo Andhiyaro

Taahi So Traas Bhayo Jaga Ko

Yaha Sankat Kaahu So Jaat Na Taaro

Dewan Aani Kari Binati

Tab Chaadi Diyo Rabi Kashta Niwaaro

Kau Nahi Jaanat Hai Jag Me

Kapi Sankat Mochan Naam Tiharo

Sankat Mochan Naam Tiharo

Sankat Mochan Naam Tiharo.


No comments:

Powered by Blogger.