Ads Top

Dil Jale Lyrics

Hai Kaise Ham Hain Aise

Laakhon Hain Yahaan Ham Jaise

Hain Kitne Dil Jale Apnon Ke Hon Ge Bhale

Hain Kitne Dil Jale

Jitne Moonh Utne Gile

Wuh Kahte

Ham Hain Sunte

Jo Wuh Karte

Ham Hain Bharte


Hain Kitne Dil Jale Apnon Ke Hon Ge Bhale

Hain Kitne Dil Jale

Jitne Moonh Utne Gile

Hai Kaise Ham Hain Aise

Laakhon Hain Yahaan Ham Jaise

Hain Kitne Dil Jale Apnon Ke Hon Ge Bhale

Hain Kitne Dil Jale

Jitne Moonh Utne Gile


Dil Jale, Dil Jale, Dil Jale, Dil Jale

Dil Jale, Dil Jale, Dil Jale, Dil Jale.

No comments:

Powered by Blogger.