Ads Top

Gham Hai Ya Khushi Lyrics

Gham Hai Ya Khushi Lyrics

Gham Hai Ya Khushi Hai Tu

Gham Hai Ya Khushi Hai Tu

Meri Zindagi Hai Tu

Meri Zindagi Hai Tu


Gham Hai Ya Khushi Hai

Tu Meri Zindagi Hai Tu

Meri Zindagi Hai Tu


Meri Raat Kaa Chirag,

Meri Raat Kaa Chirag

Meri Raat Kaa Chirag,

Meri Raat Kaa Chirag

Meri Nind Bhi Hai Tu

Meri Nind Bhi Hai Tu


Gham Hai Ya Khushi Hai

Tu Meri Zindagi Hai Tu

Meri Zindagi Hai Tu


Main Khijan Ki Sham Hu,

Main Khijan Ki Sham Hu

Main Khijan Ki Sham Hu,

Main Khijan Ki Sham Hu

Rut Bahar Ki Hai Tu

Meri Zindagi Hai Tu

Meri Zindagi Hai Tu


Gham Hai Ya Khushi Hai

Tu Meri Zindagi Hai Tu

Meri Zindagi Hai Tu


Meri Sari Umrr Mein,

Meri Sari Umrr Mein

Meri Sari Umrr Mein,

Meri Sari Umrr Mein

Ek Hi Kami Hai Tu

Meri Zindagi Hai Tu

Meri Zindagi Hai Tu


Gham Hai Ya Khushi Hai

Tu Meri Zindagi Hai Tu

Meri Zindagi Hai Tu


Gham Hai Ya Khushi Hai

Tu Meri Zindagi Hai Tu

Meri Zindagi Hai Tu.

No comments:

Powered by Blogger.