Ads Top

Janak Janani Sewa Anmol Lyrics

Yeh Gatha Maha Bali Hanumat Ki

Rach Kar Leela Ram Bhagat Ki

Jai Jai Raghu Nandan Ram

Jai Jai Maha Bali Hanuma


Sache Sut Hai Maruti Dheer

Maat Pita Seva Vart Beer

Janak Janani Sewa Anmol

Jag Mein Kaun Lagaye Mol

Aagya Palan Hanumat Dharma

Seva Karm Supavan Dharma

Maruti Putra Viral Jag Mahi

Tum Saman Sut Ko Nahi Jaayi


Yeh Gatha Maha Bali Hanumat Ki

Rach Kar Leela Ram Bhagat Ki

Jai Jai Raghu Nandan Ram

Jai Jai Maha Bali Hanuma


Yeh Gatha Maha Bali Hanumat Ki

Rach Kar Leela Ram Bhagat Ki

Jai Jai Raghu Nandan Ram

Jai Jai Maha Bali Hanuma


Jai Bajrang Gyan Ke Sagar

Tav Vivke Se Shrishti Ujagar

Arjit Gyan Sakal Apnete

Shrishti Ko Mangal May Banate

Apni Bhool Sudhaar Kare Jo

Sacha Veer Kahe Jag Usko

Maha Vinmra Maha Balshali

Maruti Mahima Jag Se Nirali


Yeh Gatha Maha Bali Hanumat Ki

Rach Kar Leela Ram Bhagat Ki

Jai Jai Raghu Nandan Ram

Jai Jai Maha Bali Hanuma

Jai Jai Raghu Nandan Ram

Jai Jai Maha Bali Hanuma.

No comments:

Powered by Blogger.