Ads Top

Kolkata Qutub Minar Lyrics

Kolkata Qutub Minar Lyrics

Taazub Ki Baat Hai Badi

Yeh Aafat Jo Aa Padi

Sab Dekh Rahein Hain Karke Zoom

Utha Ke Bhaag Apni Dum


History, Mystery Bewekoof

Ye Tika Wala Hai Tu Ru

Raftare Pe Ho Sawaar

Aaya Kolkata Qutub Minar


History, Mystery Bewekoof

Ye Tika Wala Hai Tu Ru

Raftare Pe Ho Sawaar

Aaya Kolkata Qutub Minar


Jhin Chika, Jhin Chika

Jhin Chika, Jhin Chika

Jhin Chika, Jhin Chika

Aaya Kolkata Qutub Minar


Abe Ruk-ruk Jaata Hai Kidhar

Tu Hi Toh Hai In Sabki Jarh

Ab Na Chalega Tera Aaj

Sona Karega Yahaan Raaj


History, Mystery Bewekoof

Ye Tika Wala Hai Tu Ru

Raftare Pe Ho Sawaar

Aaya Kolkata Qutub Minar


History, Mystery Bewekoof

Ye Tika Wala Hai Tu Ru

Raftare Pe Ho Sawaar

Aaya Kolkata Qutub Minar


Kuch Iss Tarah Hai Haqeeqat

Har Sabki Hoti Hai Kimat

Tu Kaun, Main Kaun

Tera Kya, Mera Kya

Kismen Hai Faayeda


Koi Shikar, Koi Shikari

Koi Raja, Koi Bhikari

Kamini Kismat Leti Hai Riswat

Aisa Hai Qaayeda

Soch Le Jo Bhi Hua

Anjaam Toh Hai Juaa

Zindagi Hai Karobar


History, Mystery Bewekoof

Ye Tika Wala Hai Tu Ru

Raftare Pe Hai Sawaar

Aaya Kolkata, Aaya Kolkata Ae Lo..


History, Mystery Bewekoof

Ye Tika Wala Hai Tu Ru

Raftare Pe Ho Sawaar

Aaya Kolkata Qutub Minar


History, Mystery Bewekoof

Ye Tika Wala Hai Tu Ru

Raftare Pe Ho Sawaar

Aaya Kolkata Qutub Minar


Aaya Kolkata Qutub Minar

Aaya Kolkata Qutub Minar

Aaya Kolkata Qutub Minar.

No comments:

Powered by Blogger.