Ads Top

Laili Jaan Lyrics

Laili Laili Laili Jaan

Jaan Jaan

Dil-i Man Kardi Wairaan

Dareen Qishlaaq Na-aamadi

Waaye Waaye

Marakushti Bah Armaan


Laili Laili Laili Jaan

Jaan Jaan

Dil-i Man Kardi Wairaan

Dareen Qishlaaq Na-aamadi

Waaye Waaye

Marakushti Bah Armaan

La La La La La La Lai Lai

La La La La La La Lai Lai


Azbaala Baaraan Aamad

Yaaram Bah Daalaan Aamad

Azbaala Baaraan Aamad

Yaaram Bah Daalaan Aamad

Yakbosah Talab Kardam

Waaye Waaye

Chashmash Bah Giryaan Aumad

Yakbosah Talab Kardam

Waaye Waaye

Chashmash Bah Giryaan Aumad

Laili Laili Laili Jaan

Jaan Jaan

Dil-i Man Kardi Wairaan


Laili Laili Jaan Laili Jaan

Laili Laili Jaan Laili Jaan

Laili Laili Jaan Laili Jaan

Laili Laili Jaan Laili Jaan


Chashm-isiyaah-i Zaaghat

Maadar Nabeenah Daaghat

Chashm-isiyaah-i Zaaghat

Maadar Nabeenah Daaghat

Chashm-isiyaah-i Zaaghat

Maadar Nabeenah Daaghat

Maadar Nabeenah Daaghat

Waaye Waaye

Aashiq Nabeenah Daaghat

Maadar Nabeenah Daaghat

Waaye Waaye

Aashiq Nabeenah Daaghat


Laili Laili Laili Jaan

Jaan Jaan

Dil-i Man Kardi Wairaan

Laili Laili Laili Jaan

Jaan Jaan

Dil-i Man Kardi Wairaan


Dareen Qishlaaq Na-aamadi

Waaye Waaye

Mara Kushti Bah Armaan

Waaye Waaye

Waaye Waaye.

No comments:

Powered by Blogger.