Ads Top

Mudit Bhav Se Shiv Samjhte Lyrics

Mudit Bhav Se Shiv Samjhte Lyrics

Mudit Bhav Se Shiv Samjhte

Apni Swaym Ve Vytha Sunate

Vidhi Vidhan Yah Maha Nirala

Shani Prabhav Jaya Nahi Taala


Kya Kya Aghat Ghata Bhole Par

Kya Kya Sehan Kiye Deweshawe

Samjh A Gayi Maya Sari

Sahni Ki Drishti Hai Shiv Par Bhaari.

No comments:

Powered by Blogger.