Ads Top

Om Jai Jagdish Lyrics

Om Jai Jagdish Hare

Swami Jai Jagdish Hare

Bhakt Janon Ke Sankat

Daas Janon Ke Sankat

Kshan Mein Door Kare

Om Jai Jagdish Hare

Om Jai Jagdish Hare

Swami Jai Jagdish Hare

Bhakt Janon Ke Sankat

Daas Janon Ke Sankat

Kshan Mein Door Kare

Om Jai Jagdish Hare


Tum Ho Ek Agochar

Sabke Praan Pati

Swami Sabke Praan Pati

Kis Vidhi Miloon Dayaa Main

Kis Vidhi Miloon Dayaa Main

Tumko Main Kumati

Om Jai Jagdish Hare

Om Jai Jagdish Hare

Swami Jai Jagdish Hare

Bhakt Janon Ke Sankat

Daas Janon Ke Sankat

Kshan Mein Door Kare

Om Jai Jagdish Hare


Maat Pitaa Tum Mere

Sharan Gahoon Kiski

Prabhu Sharan Gahoon Main Kiski

Tum Bin Aur Na Dooja

Prabhu Bin Aur Na Dooja

Aash Karoon Main Jiski

Om Jai Jagdish Hare

Om Jai Jagdish Hare

Swami Jai Jagdish Hare

Bhakt Janon Ke Sankat

Daas Janon Ke Sankat

Kshan Mein Door Kare

Om Jai Jagdish Hare.

No comments:

Powered by Blogger.