Ads Top

Tooch Datta Lyrics

Tooch Data Tu Vidhata

Tu Saasha Gadesha

Kirpa Sindhu Din Bandhu

Gunadhisha Ganesha

Tooch Data Tu Vidhata

Tu Saasha Gadesha

Kirpa Sindhu Din Bandhu

Gunadhisha Ganesha


Tujhi Acharnashi Hita

Tu Hi Dhukh Vinashi Ananta

Tujhi Acharnashi Hita

Tu Hi Dhukh Vinashi Ananta

Tujho Thayi Man Hi Rha Ho

Puri Karta Manesha


Tooch Data Tu Vidhata

Tu Saasha Gadesha

Kirpa Sindhu Din Bandhu

Gunadhisha Ganesha


Bhavsagar Hani Truni

Tu Sahe Jatanya

Tujha Kurupne Vishw Hisane

Ne Dhukha Na Vileya

Sharan Tulami Hye Gajwadna

Sharan Tulami Hye Gajwadna

Deva Tu Sarvesha


Niyti Maji

Adteythe Virti Avdhi Nirasha

Kirpa Sindhu Din Bandhu

Gunadhisha Ganesha

Tujhi Acharnashi Hita

Tu Hi Dhukh Vinashi Ananta

Tujhi Acharnashi Hita

Tu Hi Dhukh Vinashi Ananta


Tujho Thayi Man Hi Rha Ho

Puri Karta Manesha

Tooch Data Tu Vidhata

Tu Saasha Gadesha

Kirpa Sindhu Din Bandhu

Gunadhisha Ganesha.

No comments:

Powered by Blogger.