Ads Top

Tumi Robe Nirobe Lyrics

Tumi Robe Nirobe Lyrics

Tumi Robe Nirobe

Hridoye Momo

Tumi Robe Nirobe


Nibiro Nibhrito Purnima

Nishithini Shomo

Tumi Robe Nirobe

Hridoye Momo

Tumi Robe Nirobe


Momo Jibono Joubono

Momo Okhilo Bhubono

Tumi Bhoribe Gourobe

Nishi-thini Shomo


Tumi Robe Nirobe

Hridoye Momo

Tumi Robe Nirobe


Jaagibe Ekaki,

Tobo Karuno Aankhi

Tobo Oncholo Chaya

More Rohibe Dhaaki


Momo Dukkho-bedono,

Momo Shofolo Shopono

Momo Dukkho-bedono,

Momo Shofolo Shopono


Tumi Bhoribe Shourobe

Nishi-thini Shomo


Tumi Robe Nirobe

Hridoye Momo

Tumi Robe Nirobe

Nibiro Nibhrito Purnima

Nishithini Shomo


Tumi Robe Nirobe

Hridoye Momo

Tumi Robe Nirobe.

No comments:

Powered by Blogger.