Ads Top

Vaishnav Jan To Lyrics

Vaishnav Jan To Tene Kahiye Je

Peed Parayi Jaane Re

Vaishnav Jan To Tene Kahiye Je

Peed Parayi Jaane Re


Par Dukkhe Upkaar Kare Toye

Mann Abhiman Na Aane Re

Vaishnav Jan To Tene Kahiye Je

Peed Parayi Jaane Re


Sakal Lok Maa Sahune Vande

Ninda Na Kare Keni Re

Baacch Kaacch Mann Nischal Raakhe

Dhan Dhan Jan’ni Teni Re


Vaishnav Jan To Tene Kahiye Je

Peed Parayi Jaane Re


Van Lobhi Ne Kapat Rahit Chhe

Kaam Krodh Nivaarya Re

Bhane Narsaiyyon Tenu Darshan Karta

Kul Ekoter Taarya Re


Vaishnav Jan To Tene Kahiye Je

Peed Parayi Jaane Re


Par Dukkhe Upkaar Kare Toye

Mann Abhiman Na Aane Re

Vaishnav Jan To Tene Kahiye Je

Peed Paraaye Jaane Re

Vaishnav Jan To Tene Kahiye Je.

No comments:

Powered by Blogger.