Ads Top

Vayudev Ke Sab Aabhari Lyrics

Yeh Gatha Mahabli Hanutmat Ki

Rach Kar Lila Ram Bhagat Ki

Jai Jai Raghunandan Ram

Jai Jai Mahabali Hanuman


Vayudev Ke Sab Aabhari

Jeeveti Punha Huye Maruti

Dev Guru Ne Diya Hai Naam

Pavan Putra Bhi Hai Hanuman

Jag Mein Hoga Yeh Naam Vikhyat

Pavan Putra Ko Koti Pranam

Kesri Nandan Anjani Putra

Pavan Putra Bhi Hai Hanuman


Yeh Gatha Mahabli Hanutmat Ki

Rach Kar Lila Ram Bhagat Ki

Jai Jai Raghunandan Ram

Jai Jai Mahabali Hanuman.

No comments:

Powered by Blogger.