Ads Top

Bandh Darwaze Lyrics

Bandh Darwaze Khuli Khidkiya

Andar Nache Ladke Ladkiya

Dance Chalu Hai Romance Chalu Hai

Dance Chalu Hai Romance Chalu Hai

Are Bandh Darwaze Khuli Khidkiya

Andar Nache Ladke Ladkiya

Dance Chalu Hai Romance Chalu Hai

Dance Chalu Hai Romance Chalu Hai

Dance Dance Take A Chance Chance

Dance Dance Take A Chance Chance

Dance Dance Take A Chance Chance

Dance Dance Take A Chance Chance


Go Go Go No No No No No No Go Go Go

Do Do Do Lo Lo Lo No No No Go Go Go


Kaske Pakadna Hanske Pakadna

Haath Na Chhute Kabhi

Chori Chori Chupke Aise Hum Chipke

Saath Na Chhute Kabhi

Kaske Pakadna Hanske Pakadna

Haath Na Chhute Kabhi

Chori Chori Chupke Aise Hum Chipke

Saath Na Chhute Kabhi

Dance Chalu Hai Romance Chalu Hai

Dance Chalu Hai Romance Chalu Hai

Dance Dance Take A Chance Chance

Dance Dance Take A Chance Chance

Dance Dance Take A Chance Chance

Dance Dance Take A Chance Chance 

Are Bandh Darwaze Khuli Khidkiya

Andar Nache Ladke Ladkiya

Dance Chalu Hai Romance Chalu Hai

Dance Chalu Hai Romance Chalu Hai

Do Do Do Lo Lo Lo No No No Go Go Go

Do Do Do Lo Lo Lo No No No Go Go Go


Aise Mein Kuch Ho Jaye Bati Gul Ho Jaaye

Kya Ho Kise Khabar

Sabhi Hai Deewane Duniya Kya Jaane

Kya Ho Raha Hai Andar

Ha Aise Mein Kuch Ho Jaaye Bati Gul Ho Jaaye

Kya Ho Kise Khabar

Sabhi Hai Deewane Duniya Kya Jaane

Kya Ho Raha Hai Andar

Kam Chalu Hai Romance Chalu Hai

Kam Chalu Hai Romance Chalu Hai

Dance Dance Take A Chance Chance

Dance Dance Take A Chance Chance

Dance Dance Take A Chance Chance

Dance Dance Take A Chance Chance


Are Bandh Darwaze Khuli Khidkiya

Andar Nache Ladke Ladkiya

Dance Chalu Hai Romance Chalu Hai

Dance Chalu Hai Romance Chalu Hai

Dance Chalu Hai Romance Chalu Hai

Dance Chalu Hai Romance Chalu Hai

Dance Dance Take A Chance Chance

Dance Dance Take A Chance Chance

Dance Dance Take A Chance Chance

Dance Dance Take A Chance Chance.

No comments:

Powered by Blogger.