Ads Top

Chori Chori O Gori Lyrics

Chori Chori O Gori Lyrics


Huma Huma Huma Huma

Chori Chori Chori Chori

Chori Chori Chal Wo Gori,

Pipal Ki Chhanv Mein

Chori Chori Chal Wo Gori,

Pipal Ki Chhanv Mein

Na Re Baba

Na Re Baba Kaanta Chubh

Jaayega Mere Paanv Mein

Huma Huma Huma Huma

Huma Huma Huma Huma


Chori Chori Chal Wo Gori,

Pipal Ki Chhanv Mein

Chori Chori Chal Wo Gori,

Pipal Ki Chhanv Mein

Na Re Baba

Na Re Baba Kaanta Chubh

Jaayega Mere Paanv Mein

Huma Huma Huma Huma

Huma Huma Huma Huma

Chori Chori Chori Chori


Huma Huma Huma Huma

Kaanta Chubh Jaayega

Toh Rog Lag Jaayega

Rog Lag Jaayega Toh

Shor Mach Jaayega

Huma Huma Huma Huma

Kaanta Chubh Jaayega

Toh Rog Lag Jaayega

Rog Lag Jaayega Toh

Shor Mach Jaayega

Shor Mach Jaane De

Chaaro Dishaayo Mein

Na Re Baba

Na Re Baba Kaanta Chubh

Jaayega Mere Paanv Mein

Huma Huma Huma Huma

Huma Huma Huma Huma

Chori Chori Chal Wo Gori,

Pipal Ki Chhanv Mein

Na Re Baba

Na Re Baba Kaanta Chubh

Jaayega Mere Paanv Mein

Chori Chori Chori Chori


Chori Chori Chori Chori

Ho Chhupake Hamane

Pyaar Kiya Toh

Humko Kisine Dekh Liya Toh

Ho Chhupake Hamane

Pyaar Kiya Toh

Humko Kisine Dekh Liya Toh

Toh Kya Hoga, Bolo

Bolo Toh Kya Hoga

Tauba Tauba, Tauba

Tauba Tauba Tauba

Toh Kya Hoga, Bolo

Bolo Toh Kya Hoga

Hogi Thodi Badnaami,

Badnaami Gaanv Mein

Na Re Baba

Na Re Baba Kaanta Chubh

Jaayega Mere Paanv Mein

Chori Chori Chal Wo Gori,

Pipal Ki Chhanv Mein

Na Re Baba

Na Re Baba Kaanta Chubh

Jaayega Mere Paanv Mein

Huma Huma Huma Huma

Chori Chori Chal Wo Gori

Pipal Ki Chaanve Mein

Huma Huma Huma Huma

Na Re Baba Kaanta Chubh

Jaayega Mere Paanv Mein

Huma Huma Huma Huma

Huma Huma Huma Huma

Chori Chori Chal Wo Gori

Pipal Ki Chaanve Mein

Huma Huma Huma Huma

Na Re Baba Kaanta Chubh

Jaayega Mere Paanv Mein

Huma Huma Huma Huma

Huma Huma Huma Huma.

No comments:

Powered by Blogger.