Ads Top

Do Mastane Chale Lyrics

Do Mastane Chale Lyrics

Do Mastane Chale Zindagi Banaane

Bande Sayaane Aur Naam Ke Deewane

Do Mastane Chale Zindagi Banaane

Bande Sayaane Aur Naam Ke Deewane


Kisi Hasina Se Mahajabina Se

Kisi Hasina Se Mahajabina Se

Dil Ko Bachte Huye

Akhiyaan Ladaane

Akhiyaan Ladaane


Do Mastane Chale Zindagi Banaane

Bande Sayaane Aur Naam Ke Deewane

Do Mastane Chale Zindagi Banaane

Bande Sayaane Aur Naam Ke Deewane


Kisi Hasina Se Mahajabina Se

Kisi Hasina Se Mahajabina Se

Dil Ko Bachte Huye…

Akhiyaan Ladaane

Bande Siyane


Kahin To Koi Hogi Yaara

Rakhegi Apna Banke Zara

Zara Zara Zara Zara Zara


Marna Hi Pada Us Pe To

Marenge Jaan Bachke Zara

Zara Zara Zara Zara Zara


Kahin To Koi Hogi Yaara

Rakhegi Apna Banke Zara

Marna Hi Pada Us Pe To

Marenge Jaan Bachke Zara


Waah Be Pyaare Waah Be Pyaare

Waah Be Pyaare Waah

Wah Be Pyaare, Wah Be Pyaare,

Wah Be Pyaare, Wah!


Chhaa Gayi Yaara

Yah Yaraa


Do Mastane Chale Zindagi Banaane

Bande Sayaane Aur Naam Ke Deewane

Do Mastane Chale Zindagi Banaane

Bande Sayaane Aur Naam Ke Deewane

Kisi Hasina Se Mahajabina Se

Kisi Hasina Se Mahajabina Se

Dil Ko Bachte Huye…

Akhiyaan Ladaane

Bande Siyane


Teer Chale Hai Na Khatari Chale

Kaam Hamara Saara Hota Rahe

Hota Rahe Hota Rahe Hota Rahe


Hing Lage Na Phitkiri Lage

Rang Phir Bhi Chokha Rahe

Chokha Rahe Chokha Rahe Chokha Rahe


Teer Chale Hai Na Khatari Chale

Kaam Hamara Saara Hota Rahe

Hing Lage Na Phitkiri Lage

Rang Phir Bhi Chokha Rahe


Waah Be Pyaare Waah Be Pyaare

Waah Be Pyaare Waah

Wah Be Pyaare, Wah Be Pyaare,

Wah Be Pyaare, Wah!


Chhaa Gayi Yaara

Yah Yara


Do Mastane Chale Zindagi Banaane

Bande Sayaane Aur Naam Ke Deewane

Do Mastane Chale Zindagi Banaane

Bande Sayaane Aur Naam Ke Deewane


Kisi Hasina Se Mahajabina Se

Kisi Hasina Se Mahajabina Se

Dil Ko Bachte Huye…

Akhiyaan Ladaane

Bande Siyane


Do Mastane Chale Zindagi Banaane

Bande Sayaane Aur Naam Ke Deewane

Do Mastane Chale Zindagi Banaane

Bande Sayaane Aur Naam Ke Deewane


Kisi Hasina Se Mahajabina Se

Kisi Hasina Se Mahajabina Se

Dil Ko Bachte Huye…

Akhiyaan Ladaane

Bande Siyane


Akhiyaan Ladaane

Bande Siyane

Akhiyaan Ladaane.

No comments:

Powered by Blogger.