Ads Top

Jab Koi Faisla Ki Jiye Lyrics

Jab Koi Faisla Ki Jiye Lyrics

Jab Koi Faisla Kijiye

Jab Koi Faisla Kijiye

Jab Koi Faisla Kijiye

Dil Se Bhi Mashwara Kijiye

Dil Se Bhi Mashwara Kijiye

Jab Koi Faisla Kijiye


Leke Pehchaan Apni Alag

Leke Pehchaan Apni Alag

Sath Sab Ke Raha Kijiye

Sath Sab Ke Raha Kijiye

Sath Sab Ke Raha Kijiye

Jab Koi Faisla Kijiye

Dil Se Bhi Mashwara Kijiye

Jab Koi Faisla Kijiye


Waqt Se Harna Moat Hain

Waqt Se Harna Moat Hain

Waqt Ka Samana Kijiye

Waqt Ka Samana Kijiye

Waqt Ka Samana Kijiye

Jab Koi Faisla Kijiye

Dil Se Bhi Mashwara Kijiye

Jab Koi Faisla Kijiye


Khamoshi Achhi Lagati Nahi

Khamoshi Achhi Lagati Nahi

Kuchh Nahi To Gilla Kijiye

Kuchh Nahi To Gilla Kijiye

Kuchh Nahi To Gilla Kijiye

Jab Koi Faisla Kijiye

Dil Se Bhi Mashwara Kijiye

Jab Koi Faisla Kijiye


Gar Mulakaat Mumkin Nahi

Gar Mulakaat Mumkin Nahi

Yaad Hi Kar Liya Kijiye

Yaad Hi Kar Liya Kijiye

Yaad Hi Kar Liya Kijiye

Jab Koi Faisla Kijiye

Dil Se Bhi Mashwara Kijiye

Jab Koi Faisla Kijiye.

No comments:

Powered by Blogger.