Ads Top

Kabhi Khushi Se Lyrics

Kabhi Khushi Se Lyrics

Kabhi Khushi Se Khushi Ki Taraf Nahi Dekha

Kabhi Khushi Se Khushi Ki Taraf Nahi Dekha

Tumhare Bad Kisi Ki Taraf Nahi Dekha

Kabhi Khushi Se Khushi Ki Taraf Nahi Dekha

Tumhare Bad Kisi Ki Taraf Nahi Dekha

Kabhi Khushi Se Khushi Ki Taraf Nahi Dekha


Ye Janta Hu Tera Intzar Lazim Hai

Ye Janta Hu Tera Intzar Lazim Hai

Tamam Umar Ghadi Ki Taraf Nahi Dekha

Tamam Umar Ghadi Ki Taraf Nahi Dekha

Tumhare Bad Kisi Ki Taraf Nahi Dekha

Kabhi Khushi Se Khushi Ki Taraf Nahi Dekha


Wo Jiske Waste Pardesh Ja Raha Hu Mai

Wo Jiske Waste Pardesh Ja Raha Hu Mai

Bichadte Waqt Usi Ki Taraf Nahi Dekha

Bichadte Waqt Usi Ki Taraf Nahi Dekha

Tumhare Baad Kisi Ki Taraf Nahi Dekha

Kabhi Khushi Se Khushi Ki Taraf Nahi Dekha


Na Rok Le Hame Rota Hua Koi Chehra

Na Rok Le Hame Rota Hua Koi Chehra

Chale To Mud Ke Gali Ki Taraf Nahi Dekha

Chale To Mud Ke Gali Ki Taraf Nahi Dekha

Tumhare Baad Kisi Ki Taraf Nahi Dekha

Kabhi Khushi Se Khushi Ki Taraf Nahi Dekha


Yaha To Jo Bhi Hai Abe Rawa Ka Aashiq Hai

Yaha To Jo Bhi Hai Abe Rawa Ka Aashiq Hai

Kisi Ne Khushk Nadi Ki Taraf Nahi Dekha

Kisi Ne Khushk Nadi Ki Taraf Nahi Dekha

Tumhare Baad Kisi Ki Taraf Nahi Dekha

Kabhi Khushi Se Khushi Ki Taraf Nahi Dekha.

No comments:

Powered by Blogger.