Ads Top

Netaon Ki Dagar Pe Lyrics

Netaon Ki Dagar Pe Lyrics


Netaon Ki Dagar Pe

Chamcho Dikhao Chal Ke

Ye Desh Hai Tumhara

Khaa Jao Isko Tal Ke

Netaon Ki Dagar Pe

Chamcho Dikhao Chal Ke

Ye Desh Hai Tumhara

Khaa Jao Isko Tal Ke


Teen Char Jode Fauran

Khaadi Ke Tum Silaina

Teen Char Jode Fauran

Khaadi Ke Tum Silaina

Sarpe Lagaike Topi

Neta Giri Dikhaina Aa

Sarpe Lagaike Topi

Neta Giri Dikhaana Aa

Do Chaar Likha Ke Bhasan

Dena Uchhal Uchhal Ke

Netaon Ki Dagar Pe

Chamcho Dikhao Chal Ke

Ye Desh Hai Tumhara

Khaa Jao Isko Tal Ke


Netaon Ki Dagar Pe

Chamcho Dikhao Chal Ke

Ye Desh Hai Tumhara

Khaa Jao Isko Tal Ke


Subaho Ko Ek Dal Mein

Aur Shaam Ko Ek Dal Mein

Subaho Ko Ek Dal Mein

Shaam Ko Ek Dal Mein

Ganga Rakho Ho Agal Mein

Jamuna Rakho Bagal Mein

Ganga Rakho Ho Agal Mein

Jamuna Rakho Bagal Mein

Kimat Badhao Apni

Chimpariti Badal Ke

Netaon Ki Dagar Pe

Chamcho Dikhao Chal Ke

Ye Desh Hai Tumhara

Khaa Jao Isko Tal Ke


Netaon Ki Dagar Pe

Chamcho Dikhao Chal Ke

Ye Desh Hai Tumhara

Khaa Jao Isko Tal Ke


Police Se Line Apni

Hardum Banaike Rakh Na

Police Se Line Apni

Hardum Banaike Rakh Na

Gundo Se Line Apne

Hardum Milake Rakh Na

Gundo Se Line Apne

Hardum Milake Rakh Na

Iss Idea Pe Chalke

Cm Banoge Kal Ke

Netaon Ki Dagar Pe

Chamcho Dikhao Chal Ke

Ye Desh Hai Tumhara

Khaa Jao Isko Tal Ke


Netaon Ki Dagar Pe

Chamcho Dikhao Chal Ke

Ye Desh Hai Tumhara

Khaa Jao Isko Tal Ke


Meri Duaa Hain Chamcho

Leedar Bade Bano Tum

Meri Duaa Hain Chamcho

Leedar Bade Bano Tum

Meri Nasihato Par

Fauran Amal Karo Tum

Meri Nasihato Par

Fauran Amal Karo Tum

Gaandhi Ke Khaab Becho

Gaandhi Bhavan Mein Kal Ke

Netaon Ki Dagar Pe

Chamcho Dikhao Chal Ke

Ye Desh Hai Tumhara

Khaa Jao Isko Tal Ke


Netaon Ki Dagar Pe

Chamcho Dikhao Chal Ke

Ye Desh Hai Tumhara

Khaa Jao Isko Tal Ke.

No comments:

Powered by Blogger.