Ads Top

Bholenatha Lyrics

Teeno Loko Ke Swaami Ho Bholenatha

Kar Jod Ke Shraddha Se Jukaye Maatha

Teeno Loko Ke Swaami Ho Bholenatha

Kar Jod Ke Shraddha Se Jukaye Maatha

Har Bhola Har Har Mahadev

Har Bhola Har Har Mahadev

Har Bhola Har Har Mahadev

Har Bhola Har Har Mahadev


Teri Sharan Mein Hum Hai Aaye

Teri Sharan Mein Hum Hai Aaye

Teri Sharan Mein Hum Hai Aaye

O Bhole Mahadeva O Bhole Mahadeva


Bhashm Tann Pe Ramaye Ho Dudh Chadhaye

Dahi Sharkra Madhu Ghee Se Snaan Karaye

Bhaang Aur Meethai Ho Tum Ko Bhaaye

Mahashivratri Jag Mein Mann Se Manaye

Har Bhola Har Har Mahadev

Har Bhola Har Har Mahadev

Har Bhola Har Har Mahadev

Har Bhola Har Har Mahadev


Kare Aarati Bhog Lagaye

Kare Aarati Bhog Lagaye

Kare Aarati Bhog Lagaye

Kare Aarati Bhog Lagaye

O Bhole Mahadeva O Bhole Mahadeva

Bhashm Tann Pe Ramaye Ho Dudh Chadhaye

Dahi Sharkra Madhu Ghee Se Snaan Karaye

Bhaang Aur Meethai Ho Tum Ko Bhaaye

Mahashivratri Jag Mein Mann Se Manaye

Har Bhola Har Har Mahadev

Har Bhola Har Har Mahadev

Har Bhola Har Har Mahadev

Har Bhola Har Har Mahadev.


No comments:

Powered by Blogger.