Ads Top

Virah Ki Pida Vyakul Maan Se Lyrics

Virah Ki Pida Vyakul Maan Se Lyrics

Virah Ki Pida Vyakul Maan Se

Kshan Bhar Sahi Na Jaaye Re

Kshan Bhar Sahi Na Jaaye Re

Virah Ki Pida Vyakul Maan Se

Kshan Bhar Sahi Na Jaaye Re

Kshan Bhar Sahi Na Jaaye Re


Praan Priye Nishpraan Huyi Toh

Tribhuvan Bhi Rashin Lage Hai

Shktiswaroopa Sati Ke Dukhmein

Shivji Swayam Hi Kshin Lage Hai

Shivji Swayam Hi Kshin Lage Hai

Yogagni Mein Bhasm Huyi Jo

Kaise Use Jeelaye Re

Kaise Use Jeelaye Re

Virah Ki Pida Vyakul Maan Se

Kshan Bhar Sahi Na Jaaye Re

Kshan Bhar Sahi Na Jaaye Re..

No comments:

Powered by Blogger.