Ads Top

Ganga Avtaran Lyrics

O Atulit Shakti Veg Apara

Shivji Ne Neej Sheesh Pe Dhara

Paap Nashini Jagudhharini

Bani Bhagirath Ki Adhikamini

Tumhre Path Mein Sthan Jo Aave

Wo Sab Paavan Dhaam Kahaye

Aa Aa Aa…


Mahadev Dev Dev

Mahadev Dev Dev

Mahadev Dev Dev

Mahadev Dev Dev

Mahadev Dev Dev

Mahadev Dev Dev

Mahadev Dev Dev

Mahadev Dev Dev

Mahadev Dev Dev

Mahadev Dev Dev

Mahadev Dev Dev

Mahadev Dev Dev

Mahadev Dev Dev

Mahadev……Mahadev…

No comments:

Powered by Blogger.