Ads Top

Jiske Dhwaj Vahak Hanuman Lyrics

Jiske Dhwaj Vahak Hanuman Lyrics

Yeh Gatha Maha Bali Hanumat Ki

Rach Kar Leela Ram Bhagat Ki

Jai Jai Raghu Nandan Ram

Jai Jai Maha Bali Hanuma


Jiske Dhwaj Vahak Hanuman

Uska Kaun Ghatye Maan

Sankat Mochan Sewak Jis Ke

Ua Par Sankat Aye Kaise

Dhaal Bane Jise Ke Hanuman

Uska Sada Rahe Kalyaan

Maruti Kare Jiski Chinata

Uska Baal Kare Kaun Banka


Yeh Gatha Maha Bali Hanumat Ki

Rach Kar Leela Ram Bhagat Ki

Jai Jai Raghu Nandan Ram

Jai Jai Maha Bali Hanuma.

No comments:

Powered by Blogger.