Ads Top

Kupit Ho Gaye Shani Bhagwan Lyrics

Kupit Ho Gaye Shani Bhagwan Lyrics

Yeh Gatha Maha Bali Hanumat Ki

Rach Kar Leela Ram Bhagat Ki

Jai Jai Raghu Nandan Ram

Jai Jai Maha Bali Hanuma


Karte Vinay Guru Se Hanuman

Vachan Taat Ke Bante Bndhan

Sury Dev Jag Antayami

Hai Sarvgya Jagat Hit Kami

Putra Shishya Ke Madhya Mein

Aaye

Apni Mahima Kaise Ghatye

Maha Shishy Ki Chinta Harte

Diye Vachan Se Mukt Hai Karte


Yeh Gatha Maha Bali Hanumat Ki

Rach Kar Leela Ram Bhagat Ki

Jai Jai Raghu Nandan Ram

Jai Jai Maha Bali Hanuma


Yeh Gatha Maha Bali Hanumat Ki

Rach Kar Leela Ram Bhagat Ki

Jai Jai Raghu Nandan Ram

Jai Jai Maha Bali Hanuma


Kupit Ho Gaye Shani Bhagwan

Wapas Lenge Diye Vardaan

Hanumat Aur Sumeru Ka Naash

Chandra Ki Raksha Vachan Vinaash

Kathin Krurta Bhara Karam Yah

Maha Vigahti Sahni Ka Nishchay

Chakit Devta Chintit Mata

Honi Mein Kya Likha Vidhata


Yeh Gatha Maha Bali Hanumat Ki

Rach Kar Leela Ram Bhagat Ki

Jai Jai Raghu Nandan Ram

Jai Jai Maha Bali Hanuman.


No comments:

Powered by Blogger.