Ads Top

Vande Vaanara Naarasimha Lyrics


Vande Vaanara Naarasimha Khagaraat

Krodaashva Vaktraanchitam

Naanaalankaranam Tripanchanayanam

Dedeepyamaanam Rucha

Hastaabjairasi Kheta Pustaka

Sudhaakumbaankushaadrin Halam

Khatvangam Phani Bhooruhau Cha

Dashbhujham Sarvaari Garvaapaham

Sarvaari Garvaapaham.

No comments:

Powered by Blogger.